VIP Mobile

VIP Mobile

Projektovanje radio baznih stanica

Pribavljanje dozvola i saglasnosti za izgradnju radio-baznih stanica

Stručni nadzor na izgradnji telekomunikacionih objekata